Fornybar energi

Fornybar energi har en lang historie i Norge, tilbake til de første vannkraftutbyggingene på slutten av 1800-tallet. Andre typer fornybar energi er av nyere dato i norsk sammenheng og vi står overfor en energirevolusjon med større muligheter men også større kompleksitet enn noen gang tidligere.   

Vårt team av advokater har høy juridisk ekspertise, dyptgående sektorkunnskap og bidrar med innovative totalløsninger på de utfordringene klientene våre står overfor. Våre advokater jobber med å gi konkrete, kommersielle og gjennomførbare råd, uansett hvor i verden de trenger det. Vår globale erfaring strekker seg over hele bredden til den fornybare energisektoren, inkludert vannkraft, land- og offshore vind, solenergi, bioenergi og thermoenergi. SANDS tilbyr også unik erfaring og et betydelig nettverk i Europa relatert til kraftprosjekter i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Fagteamet vårt gir strategiske råd til hele verdikjeden vedrørende alle aspekter ved fornybare prosjekter. Dette inkluderer planlegging, utvikling, drift, prosjektfinansiering, tvisteløsning, M&A, så vel som lovgivningsmessige, politiske og regulatoriske spørsmål. Vi bistår også klienter med inntreden i nye markeder, navigering i den stadig endrende markeds- og forskriftsutviklingen, og risikohåndtering ved å tilby juridisk rådgivning kombinert med lang bransjekunnskap.

Working with SANDS related to several projects and frame agreements has proved to be a positive experience. The coverage of all questions has been very helpful in steering our discussions with suppliers and customers around potential pitfalls and has as such been beneficial to our company.

Legal 500, 2024

Relaterte artikler