Regler om kjønnsbalanse i styret

Det er vedtatt nye regler om kjønnsbalanse i styret i norske store og mellomstore aksjeselskaper.

Reglene gjelder også for ansvarlige selskap med kun juridiske personer som deltakere, samvirkeforetak og boligbyggelag.

Dersom styret har minst tre styremedlemmer, kan maksimalt 60 prosent av disse være av samme kjønn. De nøyaktige kravene avhenger av hvor mange styremedlemmer selskapet har:

  • Tre-fire styremedlemmer: maksimalt to styremedlemmer med samme kjønn
  • Fem-seks styremedlemmer: maksimalt tre styremedlemmer med samme kjønn
  • Syv styremedlemmer: maksimalt fire styremedlemmer med samme kjønn
  • Åtte styremedlemmer: maksimalt fem styremedlemmer med samme kjønn
  • Ni eller flere styremedlemmer: maksimalt 60 prosent av styremedlemmene med samme kjønn

På sikt vil kravene til styresammensetning gjelde alle relevante foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller mer enn 30 ansatte, men det vil skje en trinnvis innføring basert på følgende vilkår:

Første trinn skal oppfylles senest 31. desember 2024: Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Andre trinn skal oppfylles senest 30. juni 2025: Foretak med flere enn 50 ansatte, som ikke er omfattet av foregående punkt.

Tredje trinn skal oppfylles senest 30. juni 2026: Foretak med flere enn 30 ansatte, som ikke er omfattet av foregående punkter.

Fjerde trinn skal oppfylles senest 30. juni 2027: Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, som ikke er omfattet av foregående punkter.

Femte trinn skal oppfylles senest 30. juni 2028: Foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, som ikke er omfattet av foregående punkter.