SANDS deltar på Sjømatdagene 2024

I år, som tidligere år, deltar SANDS på Sjømatdagene som foregår på Hell i Trøndelag 23.-24. januar. Konferansen arrangeres av den nasjonale arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene, som er en verdsatt samarbeidspartner for SANDS over flere år. Dette er en viktig møtearena som vi gleder oss til å fortsette å delta på. 

Halfdan Mellbye skal ved årets konferanse holde foredrag om hvilke endringer i regelverket og i forvaltningen som kan gjøres for å sikre bærekraftig vekst i akvakulturnæringen.

Om dette temaet sier Halfdan:

– Vi arbeider for en næring med selskaper og mennesker som brenner for å utvikle både egne bedrifter og næringen i positiv miljømessig retning. Når vi blir engasjert er det ofte fordi regelverk og myndigheter er en hindring for en bærekraftig utvikling av en verdiskapende næring. Utfordringen er et komplisert forvaltningsapparat med omfattende reguleringer der vi arbeider for å få forvaltningen til å tolke regelverket slik at det ikke setter unødvendige hindringer for positive miljøtiltak. Og så dreier det seg om å få myndighetene til å treffe de nødvendige beslutningene i tide.

I tillegg venter en rekke andre interessante foredragsholdere og aktuelle tema.

Sjømatnæringen står i dag overfor utfordringer, men også store muligheter. Vi ser frem til gode diskusjoner på årets konferanse!

Sees vi på Sjømatdagene 2024?

Relaterte artikler

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.