Halfdan Mellbye

Partner | Advokat (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Halfdan Mellbye er partner og leder SANDS’ sjømatgruppe.

Halfdan er spesialist på reguleringen av fiskeri- og oppdrettsnæring og har arbeidet med disse næringene de siste 30 årene. Han har særlig omfattende erfaring og kompetanse på den offentlige reguleringen av fiskeoppdrett i Norge og på fiskesalgslagsloven.

Halfdan har i tillegg meget lang erfaring som rådgiver innenfor et bredt forvaltningsrettslig fagområde med vekt på saksbehandling, miljøspørsmål (blant annet avfall), skole, helse- og sosialvesen og innenfor offentlige anskaffelser. Han er mye benyttet som rådgiver for offentlige organer og bedrifter, særlig kommuner og helseforetak. I tillegg har han bistått en rekke private virksomheter, særlig i konflikter knyttet til miljøspørsmål.

Halfdan har en usedvanlig bred erfaring innenfor offentlig saksbehandling og har omfattende kompetanse innenfor generelle forvaltningsrettslige spørsmål som inhabilitet, taushetsplikt og innsyn etter offentleglova. Han har i tillegg omfattende erfaring med saker om administrative sanksjoner som overtredelsesgebyr og inndragelse av tillatelser.

Halfdan har særlig kompetanse innenfor skriftlig saksbehandling. Han prosederer også jevnlig for domstolene innenfor de fagfelt der han er ekspert, både for private og offentlige klienter. Han har møterett for Høyesterett fra 2015.

Han har også en omfattende undervisningserfaring på sine fagfelt og er ofte benyttet som foredragsholder.

Han er forfatter av en rekke artikler om juridiske spørsmål og har skrevet lovkommentaren til fiskesalslagsloven i Gyldendal rettsdata, Han er rangert blant Norges fremste eksperter innenfor fiskerirett i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

"The experience and insight Halfdan Melbye has from the sector is outstanding and has been most valuable for our company. Also has his ability to read and understand our needs."

- Klient, Legal 500, 2024

Kompetanseområder

2009–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2004–2008

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Partner
2003

Lindh Stabell Horten

Partner
1999–2002

AdvokatSecher/Lindh Stabell Horten

Advokat
1995–1998

Advokatfirmaet Schjødt

Advokat
1986–1995

Universitetet i Bergen, juridisk fakultet

Vitenskapelig assistent
1988

Universitetet i Bergen

Cand. jur.
2018

Rettslig regulering av norsk akvakultur

Universitetsforlaget

Havbruksjus

• Har i en årrekke hatt ansvaret for faget Havbruksjus (BIO 205) ved Biologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Holder her en 28 timers forelesningsrekke der forvaltningsrett er hovedtemaet.
1987-2000

Undervisning forvaltningsrett

Har fra 1987 – 2000 holdt undervisning i faget forvaltningsrett ved de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø, seminar og forelesninger. Forelesninger ved det juridiske fakultet i Tromsø høsten 2019 om det forvaltningsrettslige reguleringssystemet for fiskeoppdrett.

Offentleglova

Avholdt en rekke foredrag om offentleglova og andre forvaltningsrettslige emner for offentlige saksbehandlere.
2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Fishing and aquaculture”
2022

Legal 500

"Halfdan Mellbye has more than detailed knowledge about laws connected to fish farming, and he sees elements that other lawyers don’t see." - Klient, Legal500, 2022