Halfdan Mellbye

Partner (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Halfdan Mellbye er partner ved SANDS' kontor i Bergen og leder SANDS’ sjømatgruppe.

Mellbye er spesialist på reguleringen av fiskeri- og oppdrettsnæring og har arbeidet med disse næringene de siste 30 årene. Han har særlig omfattende erfaring og kompetanse på den offentlige reguleringen av fiskeoppdrett i Norge og på fiskesalgslagsloven.

Mellbye har i tillegg meget lang erfaring som rådgiver innenfor et bredt forvaltningsrettslig fagområde med vekt på saksbehandling, miljøspørsmål (blant annet avfall), skole, helse- og sosialvesen og innenfor offentlige anskaffelser. Han er mye benyttet som rådgiver for offentlige organer og bedrifter, særlig kommuner og helseforetak. I tillegg har han bistått en rekke private virksomheter, særlig i konflikter knyttet til miljøspørsmål.

Mellbye har en usedvanlig bred erfaring innenfor offentlig saksbehandling og har omfattende kompetanse innenfor generelle forvaltningsrettslige spørsmål som inhabilitet, taushetsplikt og innsyn etter offentleglova. Han har i tillegg omfattende erfaring med saker om administrative sanksjoner som overtredelsesgebyr og inndragelse av tillatelser.

Mellbye har særlig kompetanse innenfor skriftlig saksbehandling. Han prosederer også jevnlig for domstolene innenfor de fagfelt der han er ekspert, både for private og offentlige klienter. Han har møterett for Høyesterett fra 2015.

Han har også en omfattende undervisningserfaring på sine fagfelt og er ofte benyttet som foredragsholder.

Mellbye er forfatter av en rekke artikler om juridiske spørsmål og har skrevet lovkommentaren til fiskesalslagsloven i Gyldendal rettsdata, Han er rangert blant Norges fremste eksperter innenfor fiskerirett i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Han var tidligere advokat ved advokatfirmaet Schjødt og stipendiat og amanuensis ved Det juridiske Fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har møterett for Høyesterett.

Halfdan Mellbye has more than detailed knowledge about laws connected to fish farming, and he sees elements that other lawyers don’t see.

- Klient, Legal500, 2022

2009–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2004–2008

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Partner
2003

Lindh Stabell Horten

Partner
1999–2002

AdvokatSecher/Lindh Stabell Horten

Advokat
1995–1998

Advokatfirmaet Schjødt

Advokat
1986–1995

Universitetet i Bergen, juridisk fakultet

Vitenskapelig assistent
1988

Universitetet i Bergen

Cand. jur.