SANDS har bistått eier av Mistberget Biovarme AS ved salget til Eidsiva Bioenergi AS

M&A

SANDS, ved Andreas Fuglesang, har sammen med EY Corporate Finance bistått eier ved salgsprosessen av fjernvarmeleverandøren Mistberget Biovarme AS, som leverer fjernvarme til leiligheter, næringsbygg og offentlige bygg på Råholt i Eidsvoll kommune. Salget har skjedd etter en auksjonsprosess.

- Under salgsprosessen har vi hatt veldig god hjelp av EY Corporate Finance og SANDS Advokatfirma. Dette sikret en god og ryddig salgsprosess samtidig som vi har kunnet konsentrere oss om å drive fjernvarmevirksomheten, sier Hammeren, som nå blir tilknyttet Eidsiva Bioenergi.

Saken er omtalt både i Finansavisen og Romerikes Blad.