M&A

Fusjoner og oppkjøp er et komplekst juridisk felt der SANDS tilbyr kommersiell og effektiv juridisk rådgivning til norske og internasjonale klienter. Vår M&A-gruppe bistår industrielle og finansielle aktører gjennom hele transaksjonsprosessen, fra strategi og planlegging via due diligence og forhandlinger til gjennomføring og integrasjon. Sammen med vårt granskingsteam bistår vi også med transaksjonsrettede granskinger.

Teamet i SANDS består av kommersielt fokuserte advokater med betydelig erfaring fra ulike typer transaksjoner innfor de fleste segmenter. Vår rådgivning er preget av høy servicegrad og «partner attention». Vi gir førsteklasses, praktiske råd som er tilpasset klientens kommersielle mål.

Dedikasjon og faglig bredde 

Det økende fokuset på teknologi og ESG i finanssektoren og i næringslivet for øvrig tvinger aktørene til å tenke og agere på nye måter, også i transaksjonsarbeidet. Våre dedikerte medarbeidere sørger for at klienten alltid får oppdaterte og tilpassede råd som ivaretar klientens interesser i et miljø i stadig endring.

M&A innebærer som oftest behov for spisskompetanse fra andre fagmiljøer i SANDS. Vi setter sammen slanke team bestående av erfarne transaksjonsadvokater og advokater med særlig spisskompetanse innen relevante fagområder og med relevant industrierfaring.    

SANDS dekker alle nødvendige fagområder som skatterett, børs- og verdipapirrett (kapitalmarkeder), arbeidsrett, pensjon, konkurranserett, immaterialrett, regulatoriske forhold, osv. Bistand og rådgivning innenfor M&A krever også god forståelse for regnskap og økonomi. Foruten juridisk spisskompetanse innen fagområdet M&A, har flere av gruppens medlemmer tilleggsutdannelse innen økonomi.

Brilliant communicators and a pleasure to work with. Excellent, outcome orientated judgement/advice during negotiations.

Legal 500, 2024

Relaterte artikler