SANDS står bak IKT Norges nye standardavtaler

Foran et fullsatt Forum Rettsinformatikk presenterte SANDS de nye standardavtalene til IKT Norge som nå blir sluppet ut i markedet.

SANDS overtok i fjor ansvaret for avtalene til IKT Norge. Mandatet fra IKT Norge var en totalrevisjon av alle avtaler som nå etter en lang og krevende prosess er ferdigstilt. Vi håper og tror at avtalene vil tilføre bransjen noe nytt og at både leverandør- og kundesiden vil oppfatte dem som balanserte slik at avtalene benyttes hyppig.
At SANDS fikk dette oppdraget i konkurranse med samtlige advokatfirmaer som arbeider med teknologi og IT-rett, stadfester at selskapet har en svært god posisjon og anerkjennelse i markedet.