Teknologi

SANDS er et av landets ledende juridiske fagmiljø innen teknologi og innovasjon. Vi har et tett samarbeid med en rekke universitetsmiljøer i Norge og deres teknologioverføringsenheter, inkubatorer og innovasjonsmiljø. Vi arbeider blant annet med kommersialisering av ulike FoU-prosjekter som spinner ut av disse miljøene, herunder med software og hardware-teknologi, medisinsk teknologi, bioteknologi, life- science og onkologi, energi- og eiendomsteknologi, finansteknologi.

Best IT lawyers in Norway. Know their way around the domain and have enough experience to be helpful quickly and with the best solutions. 

- Klient, Legal 500, 2020

Vi bistår teknologiselskaper gjennom hele livssyklusen, fra startup-fasen gjennom vekstfasen og frem til salg eller børsnotering. Våre advokater gir råd om alle juridiske spørsmål teknologiselskaper kommer ut for, herunder selskaps- og eierstrukturering, forretningsplaner og modeller, leverandørkontrakter, kundeavtaler, sikring av rettigheter, skatterettslige spørsmål, insentivmodeller, ansettelsesspørsmål mv.

Vi strukturerer og tilrettelegger finansiering fra englestadiet til innhenting av equitykapital og IPOer. Ved globalisering av selskaper har vi et bredt internasjonalt nettverk av investorer, advokater og mentorer som kommer alle våre klienter til gode.

Ettersom SANDS i en årrekke har jobbet med de fremste norske innovasjonsmiljøene, har våre advokater solid kunnskap om og erfaring fra spørsmål knyttet til innovasjon og digitalisering. Den pågående teknologitransformasjonen er substansiell, og innebærer et stort potensial også for våre mer etablerte klienter.

Teknologigruppen har i tillegg en stor portefølje av etablerte teknologiselskaper innen ovennevnte teknologisektorer. Med vår innsikt i cutting edge FoU og teknologi, samt vår erfaring fra innovasjon og digitalisering, har vi erfart at vi innehar en svært relevant innsikt som etablerte teknologiselskaper benytter seg av, herunder noen av de ledende teknologiselskapene i verden. 

Dette jobber vi med:

SANDS’ teknologiteam består av et dusin teknologi- og innovasjonsinteresserte advokater. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en unik posisjon i norske innovasjonsmiljøer. Visjonen vår er å bidra til å bygge nye norske teknologiselskaper. Dette får vi til ved hjelp av tett samarbeid med ulike miljøer og fokus på faglig utvikling hos våre advokater. SANDS’ teknologiteam har disse spesialområdene:

  1. Startup-fasen.
  2. Finansiering & Transaksjoner
  3. Teknologioverføring & Lisensiering
  4. Immaterielle rettigheter.
  5. Internasjonal etablering & avtaler.

Slik jobber vi:

Livløpssyklus. Fra krybben til et stort og levedyktig teknologiselskap

SANDS’ teknologigruppe er med helt fra etablering av nye selskaper, gjennom de ulike fasene i livssyklusen og frem til selskapene vokser seg store. Vår filosofi er at vi skal være tett på gründerne og management under hele livssyklusen, og innta en mer aktiv rådgivningsrolle enn det den tradisjonelle advokatrollen gir rom for. Det kan vi gjøre fordi vi har en tilnærming som er kostnadseffektiv og en kompetanse som er bredere enn den rent juridiske.

Internasjonalt nettverk.

Mange av selskapene vi arbeider for har markedet sitt utenfor Norge. 

SANDS er medlem i det ledende internasjonale advokatnettverket Interlex, som har representanter i alle jurisdiksjoner. Flere av klientene våre bruker dette nettverket løpende når de skal etablere seg ute eller hente kapital, gjerne med SANDS som prosjektledere.

Innovasjonskjennere. Å sitte tett på miljøene gir kunnskap som brukes utover jussen

Våre tette bånd til ulike innovasjonsmiljøer og vårt arbeid inn i teknologisektoren, gir oss en unik innsikt i det pågående teknologiskiftet. I langt større grad enn tidligere får nye teknologiselskaper gjennomslag i markedet fordi de bygger produkter og tjenester på nye teknologiske løsninger. Denne teknologiske innsikten bruker SANDS til å bistå både nyetablerte og etablerte selskaper, noe som gjør oss mer relevante enn om vi kun fokuserte på det juridiske arbeidet.

Finansmellommenn

Gjennom samarbeidspartnere i inkubatorene og klyngene, og universitets- og innovasjonsmiljøene, møter Teknologigruppen i SANDS svært mange selskaper. De aller fleste av dem trenger å tilføres kapital for å vokse. SANDS har bygd opp et nettverk av investorer og meglerhus som vi kobler mot selskapene når de skal gjennomføre finansieringsrunder. Med andre ord bidrar vi aktivt i de ulike finansieringsfasene et selskap går gjennom - ikke bare i juridisk forstand men også ved å by på nettverket vårt.

 

Relaterte artikler