SSA-Sky: Ny standardavtale for skytjenester

Statens standardavtale (SSA) er en av de mest brukte standardavtalene for IT-anskaffelser, for både private og offentlige virksomheter. Like etter påske lanserte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) det nyeste «medlemmet» i SSA-familien, SSA-Sky. I arbeidet med SSA-Sky har DFØ har fått innspill fra en referansegruppe med blant andre offentlige oppdragsgivere, IKT- Norge, Abelia og Virke. SANDS har siden høsten 2019 bistått IKT-Norge med å samle innspillene fra medlemsorganisasjonene og kommunisere disse til DFØ. 

Resultatet av denne innsatsen er blant annet at man har oppnådd en bedre balanse i avtalen og tydeligere risikofordeling mellom kunde, leverandør og skytjenesteleverandør.

SSA-Sky omfatter tjenester knyttet til etablering og forvaltning av komplekse skytjenester. Skytjenestene kan inngå i avtalen, eller være anskaffet separat. Ifølge DFØ er SSA-Sky et resultat av en økende etterspørsel etter en skypartner som kan hjelpe kunden med å tilrettelegge, innføre og forvalte skytjenester. Gjennom arbeidet i referansegruppen har SANDS’ teknologiteam fått inngående kjennskap til avtalen. Som med alle standardavtaler, forutsetter bruk av SSA-Sky at partene har kjennskap til avtalemekanismene og at de legger ned betydelig innsats i utarbeiding av spesifikasjoner og andre bilag. Man må også vurdere behovet for å gjøre endringer i standardteksten og følge avtalens system i gjennomføringen.

Du kan lese mer om SSA-Sky her.

Vi tilbyr rådgivning på alle SSA’ene og IKT-Norges standardavtaler (som SANDS har hatt ansvaret for å utarbeide). Ta gjerne kontakt med en av våre advokater på teknologiteamet.