Viktig dom for agenter

Høyesterett har akkurat (7. april) avsagt en ny viktig dom om tolkningen av agenturloven. Høyesterett fastslår at agenturloven § 1 må tolkes slik at det ikke er noe vilkår for å være en handelsagent i lovens forstand at de næringsdrivende mottar og videresender ordrer. 

Dette vil kunne få stor betydning for alle som er agenter. Magne Mjaaland, senioradvokat i SANDS, overtok og førte saken i Høyesterett til seier etter at den var tapt både i tingretten og lagmannsretten. Dermed har Mjaaland vært med på fire av de fem sakene Høyesterett har behandlet om agenturloven.

Les dommen her