Magne Mjaaland

Senioradvokat (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Magne Mjaaland har gjennom 30 år arbeidet med alle aspekter innen arbeidsrettslige spørsmål. Han arbeider også innenfor rettsområdene pensjon, forsikring og trygderett.

Han har også bred erfaring innen agentur- og mellommannsrett og har ført fire saker innen dette området for Høyesterett, senest i 2022. Magne har skrevet lovkommentar til agenturloven, som i 2023 er utgitt av Universitetsforlaget i bok og nettutgave.

Magne har bred prosedyreerfaring, og fører jevnlig saker for de ordinære domstolene, samt voldgiftssaker innenfor sine spesialområder. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2007. Han har også ført saker for EFTA-domstolen og Arbeidsretten.

2001–

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
1992–2001

Hovedorganisasjonen Virke

Advokat
1990–1991

Ytre Sogn sorenskriverembete

Konstituert sorenskriver
1989

Dommerfullmektig

1986–1989

Norges Lastebileierforbund

Juridisk konsulent
1986

Forbrukertvistutvalget

Førstesekretær
1985

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
2002

Lov og Rett

Avgangsvederlag etter agenturloven
2005

Sluttavtaler

Arbeidsrett

Medforfatter

Bøker innen arbeidsrett i SANDS Advokatfirma DA