Viktig nyhet for utleiere av næringseiendom

Finansdepartementet kom i går med en viktig nyhet som har betydning for utleier av næringslokaler. Utleiere av bygg og anlegg må i dag inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring for å ha rett til fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør.

Konsekvensen av å oversitte fristen for utleie, er at utleieren henvises til de mindre gunstige justeringsreglene. For mange utleiere har covid -19 medført at leiemarkedet delvis har stoppet opp og det er vanskelig å få leid ut ledige lokaler.

Departementet har sett dette og innfører nå et midlertidig tiltak ved å utvide utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør fra 6 til 12 måneder.

Dette gjelder byggetiltak som er tatt i bruk eller hvor det er/ eller vil bli utstedt ferdigattest i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021. I den perioden er fristen for utleie satt til 12 måneder. Konsekvensen er at utleiere som får fylt opp næringslokalet med merverdiavgiftspliktige leietakere innenfor 12 måneders fristen har rett til å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør med 100% av merverdiavgiftsbeløpet. 

For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022. Dette vil gi en gradvis utfasing av den midlertidige fristutvidelsen.

Pressemeldingen kan leses her