Vurderer du å si opp en skipsarbeider i prøvetid?

Prøvetid gir deg som arbeidsgiver en god mulighet til å prøve ut om skipsarbeideren du har ansatt er rett kandidat. Prøvetid innebærer også fallgruver som du må være oppmerksom på, sier partner Maria Elena Kvalen i SANDS Advokatfirma. Særlig gjelder dette dersom du vurderer å gå til oppsigelse av en skipsarbeider i prøvetid. 

Skipsarbeidsloven gir skipsarbeidere et sterkt vern mot oppsigelse. Skipsarbeidere i prøvetid har et noe svakere oppsigelsesvern, men du må ha gjort et godt stykke forarbeid før du går til oppsigelse. 

Det er avgjørende at den ansatte har fått nødvendig og tilstrekkelig opplæring og oppfølging, og at dette er dokumentert, understreker Kvalen. 

Muligheter til å prøve dyktighet og pålitelighet 

Skipsarbeidsloven § 5-5 gir arbeidsgiver mulighet til å si opp skipsarbeideren i prøvetiden dersom skipsarbeideren ikke viser tilfredsstillende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet i prøvetidsperioden. 

En slik oppsigelse må i så fall være meddelt den ansatte før prøvetiden utløper. Hvis ikke gjelder de vanlige stillingsvernsreglene. 

Arbeidsgivers ansvar i prøvetidsperioden 

Før du som arbeidsgiver går til oppsigelse i prøvetiden er det en forutsetning at du gir skipsarbeideren nødvendig og tilstrekkelig opplæring og oppfølging. Den ansatte må få en grundig innføring i arbeidsoppgavene, slik at han eller hun har en reell mulighet til å lykkes før eventuell oppsigelse, poengterer Kvalen. 

Dokumenter opplæring og oppfølging 

Dersom du som arbeidsgiver vurderer å gå til oppsigelse i prøvetid, må du sørge for å kunne synliggjøre at den nyansatte har fått nødvendig opplæring og oppfølging. Hvor langt arbeidsgivers opplærings- og oppfølgingsplikt går, vil avhenge av den enkelte skipsarbeiders utdannelse og erfaring. 

Tips: 

Oppfølgingsmøter bør avholdes jevnlig. Sørg for å lage skriftlige referater fra disse møtene. Slik kan du dokumentere prosessen. 

Visste du at?  

  • Avtale om prøvetid må være skriftlig for å være gyldig. 
  • Prøvetid kan bare avtales for en periode på inntil 6 måneder. 
  • Den lovbestemte oppsigelsesfristen for prøvetid er på bare 14 dager. 

 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.