Et liv i balanse

Vi vet at vår bransje kan være tøff og at den kan kreve mye av deg som menneske. Det er ikke til å unngå at timene løper, men vi vet også at det er viktig å ha et liv utenfor jobben.

Våre medarbeidere er i ulike livsfaser og har ulike ønsker og behov. Det har vi respekt for. Vår arbeidsmodell gir frihet - en frihet mange setter pris på. 

Kvalitet og profesjonalitet er begreper som har betydning i alt vi holder på med. Det innebærer at vi til enhver tid skal levere juridisk arbeid vi er stolte av, men det handler også om noe mer. Det handler om måten vi opptrer overfor hverandre på. Det handler om å forstå at hvis ikke vi leverer når vi skal, så kan det få negative konsekvenser for andre. Det handler om å ha respekt.

For at hver enkelt skal leve opp til disse kravene, må vi ta hensyn til den enkeltes utfordringer og behov. Vi må tilrettelegge for at våre medarbeidere skal kunne håndtere kravene i hverdagen. Ved å ta vare på hele mennesket tror vi at vi får medarbeidere som både vil og kan yte sitt beste.

All forskning viser at hvis man ser på sammenheng mellom kvalitet i leveranse og antall timer et menneske arbeider, så er det et grensepunkt der kvaliteten går ned når arbeidsbyrden blir for stor.