SANDS' traineeprogram

Har du en advokatspire i magen? Som trainee i SANDS vil du få et realistisk innblikk i hverdagen som forretningsadvokat – og minst like viktig, du vil bli kjent med oss i SANDS, våre verdier og hva vi står for!

Søk på stilling som trainee via vår rekrutteringsportal.

Firmaet har vært i sterk vekst de siste årene med mange nye på laget. Flere av disse er advokatfullmektiger, og mange har vært traineer hos oss i løpet av studietiden. Traineeordningen er dermed en av våre viktigste rekrutteringskanaler til fullmektigstilling. Vi legger stor vekt på å gi våre traineer et lærerikt, meningsfylt og utfordrende opphold. SANDS har kontorer i alle landets viktigste næringslivsregioner: Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Tromsø og Ålesund. 

Frihet til å forstå bredden

Som student er man gjerne usikker på hvilke fagområder man ønsker å spesialisere seg innenfor. Vi legger derfor vekt på at våre traineer skal få erfaring med ulike rettsområder i løpet av oppholdet hos oss. På den måten får du innsikt i bredden i det forretningsjuridiske landskapet og får bryne deg på et spekter av relevante faglige problemstillinger.

Et trainee-opphold er ofte ditt første møte med forretningsjuridiske fagområder, og overgangen fra teori til praksis kan være overveldende. Du vil fort erfare at det er stor variasjon i type arbeid som gjøres i de ulike fagområdene. Noen preges av tvisteløsning eller store saker som strekker seg over lengre tid, og noen krever at du dypdykker i det faglige. Du vil også se at enkelte jobber svært tett på klientene sine, der det er stort behov for personlig og hyppig oppfølging, mens andre klienter kun vil oppdateres når det absolutt trengs. Ved å teste ut ulike fagfelt, vil du gjennom arbeidsoppgaver og tett oppfølging få god indikasjon på hva du syns er spennende og hvilket fagfelt som passer best til din personlighet.

Varierte arbeidsoppgaver 

Fundamentet i vår advokatpraksis er rådgivning og tvisteløsning. I SANDS vil du få varierte oppgaver fra advokatfullmektiger, advokater og partnere. Du vil bli tilknyttet en fadder som vil følge deg opp under hele oppholdet, både faglig og sosialt. Læringen varierer fra det formelle til det uformelle. Du vil være med på fagmøter og klientmøter, delta i rettssaker og bistå ved transaksjoner. Mye av læringen vil skje gjennom sparring og diskusjon med dine kolleger. Vi ønsker å gi deg eierskap til sakene du får tildelt. Vårt ansvar er å sikre at du får den tryggheten du trenger for å prestere best mulig.

En del av SANDS

Som trainee inviteres du til våre faglige og sosiale arrangementer som finner sted i løpet av ditt opphold, og du blir en del av trainee-nettverket på tvers av våre kontorer. Gjennom trainee-programmet får du også mulighet til å søke om skriveplass.

Du må ha fullført 3. avdeling ved oppstart. Trainee-oppholdet varer i 4 til 6 uker, og det er mulig å søke på stillingen ved alle våre kontorer.