Åshild Fløisand

Partner

 • Åshild Fløisand er partner ved Steenstrup Stordrange sitt kontor i Bergen. Åshild har spesialkunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser og har en variert erfaring fra dette fagområdet. Hun har omfattende erfaring som rådgiver i anskaffelsesprosesser, herunder bistand ved strategisk planlegging av anskaffelser, utforming av konkurransegrunnlag og kontrakter, bistand i forhandlinger med mer. Åshild har også betydelig kontraktsrettslig kompetanse, særlig relatert til kontrakter innenfor fast eiendom, entreprise og rådgiving.

  Hun har omfattende erfaring som prosessfullmektig i tvistesaker innenfor anbudsretten og har bistått en lang rekke klienter i klagesaker for KOFA. Hun har også omfattende erfaring som prosessfullmektig i kontraktsrettslige tvister, herunder saker som gjelder entreprisekontrakter.

  Åshild er også en erfaren og anerkjent foreleser, avholder jevnlig kurs og foredrag og har skrevet en rekke artikler for bl.a. Næringsbygg. Hun har hatt styreverv i Steenstrup Stordrange DA og ved Universitetet i Bergen (heltidsstilling).

 • Spesialisering: Offentlige anskaffelser EU, EØS og konkurranserett Entreprise
 • Utdanning
  Spesialfag - JUS350 EU and EEA international public and utilities contract law, Universitetet i Bergen, 2009
  Advokatbevilling, 2008
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2006
 • Språk
  Engelsk | Norsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss