Åshild Fløisand

Åshild Fløisand

Partner

Åshild Fløisand er partner ved SANDS sitt kontor i Bergen. Åshild har spesialkunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser og har en variert erfaring fra dette fagområdet. Hun har omfattende erfaring som rådgiver i anskaffelsesprosesser, herunder bistand ved strategisk planlegging av anskaffelser, utforming av konkurransegrunnlag og kontrakter, bistand i forhandlinger med mer. Åshild har også betydelig kontraktsrettslig kompetanse, særlig relatert til kontrakter innenfor fast eiendom, entreprise og rådgiving.

Hun har omfattende erfaring som prosessfullmektig i tvistesaker innenfor anbudsretten og har bistått en lang rekke klienter i klagesaker for KOFA. Hun har også omfattende erfaring som prosessfullmektig i kontraktsrettslige tvister, herunder saker som gjelder entreprisekontrakter.

Åshild er også en erfaren og anerkjent foreleser, avholder jevnlig kurs og foredrag og har skrevet en rekke artikler for bl.a. Næringsbygg. Hun har hatt styreverv i SANDS og ved Universitetet i Bergen (heltidsstilling).

The procurement team is led by partner Åshild Fløisand who is a very experienced lawyer with a key understanding of our commercial position in the market. She is extremely knowledgeable in public procurement law and practices and is not afraid of fighting tricky cases. She provides high-quality advice, and it is our impression that she is genuinely engaged in her clients and cases. She is known to provide clear answers and this is a quality that we strongly appreciate. - Legal 500

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Andersen Tørfoss
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
Offentlige anskaffelser EU, EØS og konkurranserett Entreprise
Utdanning:
Spesialfag - JUS350 EU and EEA international public and utilities contract law, Universitetet i Bergen, 2009
Advokatbevilling, 2008
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2006