Mekling

Konflikter bringes ofte inn for domstolene eller voldgift dersom de ikke løses gjennom forhandlinger. Ofte vil imidlertid partene være tjent med å forsøke mekling før saken eventuelt bringes inn for domstolene/voldgift.

Utenrettslig mekling er en alternativ tvisteløsning som har flere fordeler sammenlignet med en prosess for domstolene.

Mekling er:

  • raskere
  • konfidensiell
  • konfliktdempende
  • kostnadsbesparende

I tillegg beholder partene full rådighet over sakens utfall.

Meklerens rolle er å legge til rette for at partene selv finner en felles løsning på konflikten. Prosessen er basert på en felles oppfatning om at en frivillig løsning kan gi begge parter fordeler som man ikke kan få i rettsapparatet. Partene får muligheten til å drøfte løsningsforslag som baserer seg mer på partenes interesser enn på deres juridiske posisjoner.

Ved utenrettslig mekling kan partene i fellesskap selv velge mekler. Partene kan da sikre seg en kompetent mekler med tilstrekkelig erfaring innen det forretningsområdet saken gjelder. Som i tillegg har de rette faglige og personlige egenskaper.

SANDS kan på forespørsel tilby sertifisert meklingskompetanse innen følgende områder

  • bygg- og anlegg
  • offshore fabrikasjon
  • leveransekontrakter
  • vare- og tjenestekontrakter
  • fast eiendom
  • næringseiendom

Meklere sertifisert i Advokatforeningen nye ordning fra 2016 har gjennomført et intensivt og omfattende opplæringsprogram, med avsluttende evaluering/eksamen.