Bjørn Tore Steffensen

Bjørn Tore Steffensen

Senioradvokat

Steffensen er spesialisert innenfor ekspropriasjons- og skjønnsrett. Dette innbefatter ekspropriasjon og skjønn i forbindelse med utbygging av nye produksjons og overføringsanlegg for elektrisk kraft, nye samferdselsanlegg og andre offentlige anlegg. Han bistår både større kraftselskap, kommuner og private grunneiere i forbindelse med ekspropriasjons og skjønnssaker.

Steffensen er videre spesialisert i de rettslige sider av eiendomsmegling, herunder meglers plikter ved gjennomføring av megleroppdrag og meglers erstatningsansvar. Hans kompetanse omfatter også de de regulatoriske forhold knyttet til eiendomsmegling, herunder meglers forhold til Finanstilsynet.

Som advokat i firmaets gruppe for fast eiendom, har Steffensen også betydelig kompetanse og erfaring med forhandling og utforming av kontrakter for kjøp, leie og feste av fast eiendom, samt håndtering av tvister knyttet til slike kontrakter.

Steffensen prosederer jevnlig for domstolene innenfor sine spesialområder.

Steffensen har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet DLA Piper.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 08
M: +47 419 16 708
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Andersen Tørfoss
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
Ekspropriasjon og skjønn Næringseiendom
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Bergen, 2004