Eirik Vikan Rise

Eirik Vikan Rise

Advokat

Eirik V. Rise arbeider i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning knyttet til anskaffelser og kontrakter mellom offentlige og private virksomheter. Han er tilknyttet faggruppen Offentlige anskaffelser, og har også tilknytning til faggruppene Entreprise og EU-/EØS-rett.

Eirik bistår både offentlige og private klienter med generell rådgivning og tvisteløsning innenfor alle bransjer, og har særlig erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Han prosederer jevnlig for norske domstoler innenfor sine kompetanseområder, og har også bred erfaring fra andre klageprosesser. Rådgivningen omfatter ellers strategisk bistand til leverandører og oppdragsgivere ved alle anskaffelsesprosedyrer både innenfor klassisk sektor og forsyningssektoren, i tillegg til spesialreglene for tjenestekonsesjonskontrakter, helse- og sosialtjenester og forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

I tillegg til rettsområdet offentlige anskaffelser arbeider Rise med generell kontraktsrett, særlig med kontrakter som er spesifikke for teknologisektoren.

Da Eirik begynte i SANDS hadde han flere års erfaring som faggruppeleder for sekretariatsjuristene i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og en LLM-grad i offentlige anskaffelser fra University of Nottingham.

Eirik er en ettertraktet foredragsholder, og skriver jevnlig artikler blant annet for Byggeindustrien.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 05
M: +47 922 22 780
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Andersen Tørfoss
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
Offentlige anskaffelser EU, EØS og konkurranserett Entreprise
Utdanning:
Executive LL.M Public Procurement Law and Policy, 2014-2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2011
Spesialemner ved Københavns Universitet, 2010-2011