Kenneth Steffensen

Kenneth Steffensen

Partner (H)

Steffensen er spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold og fiskeri og havbruksrett.

Steffensen har lang erfaring med bistand til kunder i forbindelse med rettsspørsmål knyttet til fast eiendom og næringseiendom, herunder kjøpekontrakter, leiekontrakter, festeavtaler, forholdet til offentligrettslig regulering og ikke minst håndtering av tvister i tilknytning til fast eiendom.

Steffensen har videre i en årrekke bistått med regulatoriske spørsmål innenfor fiskeri og særlig havbrukssektoren, herunder spørsmålet om overtredelsesgebyr/sanksjoner, lokalitetskonflikter, tildeling av tillatelser og i prosesser med det offentlige.

Steffensen har betydelig prosedyreerfaring, og fikk møterett for Høyesterett i 2014.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 21
M: +47 926 06 756
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Andersen Tørfoss
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
Fiskeri og oppdrett Næringseiendom
Utdanning:
Møterett for Høyesterett, 2014
Cand. jur., Universitetet i Bergen, 2002