Kenneth Steffensen

Partner | Advokat (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Kenneth Steffensen er spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold og fiskeri og havbruksrett.

Han har lang erfaring med bistand til kunder i forbindelse med rettsspørsmål knyttet til fast eiendom og næringseiendom, herunder kjøpekontrakter, leiekontrakter, festeavtaler, forholdet til offentligrettslig regulering og ikke minst håndtering av tvister i tilknytning til fast eiendom.

Kenneth har videre i en årrekke bistått med regulatoriske spørsmål innenfor fiskeri og særlig havbrukssektoren, herunder spørsmålet om overtredelsesgebyr/sanksjoner, lokalitetskonflikter, tildeling av tillatelser og i prosesser med det offentlige.

Han har betydelig prosedyreerfaring, og fikk møterett for Høyesterett i 2014.

Kompetanseområder

2019–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2002–2019

Advokatfirmaet Thommessen AS

Senioradvokat
2006–2007

Larvik tingrett

Dommerfullmektig
2002

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap