Mari Moe Haahjem

Mari Moe Haahjem

Advokat

Mari Moe Haahjem er fast advokat ved SANDS sitt kontor i Bergen. Hun jobber primært med rådgivning og tvisteløsning innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Mari bistår både leverandørmarkedet og offentlige oppdragsgivere i alle deler av anskaffelsesprosessene, fra planleggingsfase til klager og forhandlinger. Hun prosederer også saker for KOFA og domstolene.

Mari arbeider også jevnlig med kontraktsrettslige problemstillinger, særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Mari ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitet i Bergen (UiB) i 2015. Siden 2016 har hun tatt oppdrag som sensor innenfor kontraktsrettslige og formuerettslige fag ved UiB.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Andersen Tørfoss
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
Entreprise Offentlige anskaffelser
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015
Delstudier ved Københavns Universitet, 2013
Årsstudium i psykologi, Universitetet i Bergen, 2008