Olav Egil Midtgaard

Olav Egil Midtgaard

Partner

Midtgaard er partner ved SANDS' kontor i Bergen.

Midtgaard har bred forretningsjuridisk erfaring, med spesialområde transaksjoner, særlig fisjoner, fusjoner og oppkjøp, samt øvrige egenkapitaltransaksjoner. Midtgaard er tilknyttet vår faggruppe for Børs, transaksjoner og selskapsrett. Videre har Midtgaard spesialkunnskap innen fiskerijuridiske spørsmål og tvangsfullbyrdelse. Han har særlig bransjekunnskap innen fiskeri- og havbruk.

Midtgaard har vært dommerfullmektig ved Bergen tingrett, og har tidligere vært ansatt som advokat/senioradvokat i advokatfirmaene Andersen Legal og DLA Piper.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Linda Øye
Epost: linda.oye@sands.no

Spesialisering:
M&A
Utdanning:
Spesialfag bedriftsskatterett, 2000
Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1999