Tor André Farsund Ulsted

Tor André Farsund Ulsted

Partner

Ulsted er partner og er tilknyttet firmaets faggruppe for entreprise. Han har omfattende erfaring med utarbeidelse, tolking og håndtering av entreprisekontrakter og har i mange år bistått entreprenører og byggherrer med rådgivning både i prosjekt og etter ferdigstillelse. Erfaringen omfatter blant annet kravshåndtering, strategi, tvisteløsning og prosessoppdrag.

Ulsted er styremedlem i Entrepriserettsforeningen i Bergen, som er en sentral arena for kunnskapsutveksling innen entrepriserettslige emner. Foreningen arrangerer hvert år en rekke seminarer hvor sentrale aktører innen bygg- og anleggsbransjen deltar.

Ulsted har omfattende erfaring som kursholder innen entrepriserettslige emner. Han er blant annet fast foredragsholder for Standard Online AS. Dette er et datterselskap av Standard Norge, som blant annet har utarbeidet kontraktstandardene som brukes i bransjen. Ulsted er også forfatter av flere artikler innen entrepriserett. Han har blant annet publisert en artikkel i fagtidsskriftet Lov & Rett (2012) med temaet «Ferdigstillelse, forholdet mellom NS 3431 og plan- og bygningsloven». Han har også publiser en artikkel med tema «Fagkyndige meddommere i sivile rettssaker» i samme fagtidsskrift (2014).

Ulsted er medlem i Standard Norges redaksjonskomite for NS 3420 (SN/K 401).

Kontaktinformasjon


T: + 47 55 30 10 06
M: + 47 970 83 275
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Andersen Tørfoss
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
Mastergrad i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2006