Tor André Farsund Ulsted

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Tor André Farsund Ulsted har i mange år bistått aktører i bygg- og anleggsbransjen med kravshåndtering, risikoanalyser, strategivalg, tvisteløsning, forhandlinger og prosessoppdrag. Han er også en meget erfaren kursleder og foredragsholder innen entrepriserettslige emner, blant annet som fast foredragsholder for Standard Online/Standard Norge og EBA Vestenfjelske. 

Tor André er styreleder i Entrepriserettsforeningen i Bergen, som er en sentral arena for utveksling av kunnskap og erfaring om entrepriserettslige emner. Han har også vært medlem av redaksjonskomitéen for NS 3420 (SN/K 401).

2011–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2007–2011

Advokatfirmaet Grette AS

Advokat
2006

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap
04/2014

Lov og Rett

Fagkyndige meddommere i sivile rettssaker
02/2012

Lov og Rett

Ferdigstillelse, forholdet mellom NS 3431 og plan- og bygningsloven
2019

Entrepriserettsforeningen

Styreleder

SN/K 401 NS 3420 - Redaksjonskomitéen

Komitémedlem