Torgeir Fjeldskaar

Senioradvokat (H)

 • Torgeir Fjeldskaar er spesialisert innen skatter/avgifter og prosedyre. Han yter bistand til norske og utenlandske konsern, selskaper og personer i en rekke bransjer, innenfor alle deler av skatte- og avgiftsretten.

  Han bistår regelmessig bedrifter med strategisk skatterettslig rådgivning i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål, internprising, samt generell rådgivning. Han arbeider også med problemstillinger innenfor særskatteregimer som rederiskatteordningen. Fjeldskaar har særlig erfaring med rådgivning og bistand ved prosesser ovenfor skattemyndighetene, herunder bindende forhåndsuttalelser, bokettersyn og klagesaker. Han prosederer jevnlig saker for norske domstoler innen sitt spesialfelt og fikk møterett for Høyesterett i 2017.

  Erfaring
  2009-2016        Advokat, Advokatfirmaet Thommessen AS
  2006-2009        Skattejurist, Skatteetaten, Transfer Pricing/Utland/Storbedrift

 • Spesialisering: Skatt, avgift og regnskap Konfliktløsning og prosedyre
 • Utdanning
  Møterett for Høyesterett (2017)
  Økonomiske fag (Bedriftsøkonomi og regnskap, Finans- og beslutningsanalyse), Norges Handelshøyskole (2007/2008)
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2006)
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss