Torgeir Fjeldskaar

Partner | Advokat (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Torgeir Fjeldskaar er spesialisert innen skatter/avgifter og prosedyre. Han yter bistand til norske og utenlandske konsern, selskaper og personer i en rekke bransjer, innenfor alle deler av skatte- og avgiftsretten.

Torgeir bistår regelmessig bedrifter med strategisk skatterettslig rådgivning i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål, internprising, samt generell rådgivning. Han arbeider også med problemstillinger innenfor særskatteregimer som rederiskatteordningen. Han har særlig erfaring med rådgivning og bistand ved prosesser ovenfor skattemyndighetene, herunder bindende forhåndsuttalelser, bokettersyn og klagesaker.

Han prosederer jevnlig saker for norske domstoler innen sitt spesialfelt og fikk møterett for Høyesterett i 2017.

"We have used Torgeir Fjeldskaar over several years and we are very impressed by his ability to understand the case, find solutions, give us good advice and follow up on our cases."

- Klient, Legal 500, 2024

Kompetanseområder

2016–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2009–2016

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokat
2006–2009

Skatteetaten, Transfer Pricing/Utland/Storbedrift

Skattejurist
2017

Møterett for Høyesterett

2008

Norges Handelshøyskole (NHH)

Økonomiske fag
2006

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap
2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Tax”