Torgeir Fjeldskaar

Partner (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Sekretær

Torgeir Fjeldskaar er spesialisert innen skatter/avgifter og prosedyre. Han yter bistand til norske og utenlandske konsern, selskaper og personer i en rekke bransjer, innenfor alle deler av skatte- og avgiftsretten.

Han bistår regelmessig bedrifter med strategisk skatterettslig rådgivning i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål, internprising, samt generell rådgivning. Han arbeider også med problemstillinger innenfor særskatteregimer som rederiskatteordningen. Fjeldskaar har særlig erfaring med rådgivning og bistand ved prosesser ovenfor skattemyndighetene, herunder bindende forhåndsuttalelser, bokettersyn og klagesaker. Han prosederer jevnlig saker for norske domstoler innen sitt spesialfelt og fikk møterett for Høyesterett i 2017.

2016

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2009 - 2016

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokat
2016 - 2009

Skatteetaten, Transfer Pricing/Utland/Storbedrift

Skattejurist