Anders Lund

Anders Lund

Advokat

Anders er advokat ved SANDS’ kontor i Oslo, hvor han er tilknyttet firmaets avdeling for tvisteløsning og prosedyre, samt firmaets avdeling for Energi, Shipping & Offshore.

Anders er spesialisert innenfor kontraktstvister, herunder tilvirknings- og entreprisetvister – både onshore og offshore. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrettene og lagmannsrettene, samt bistått i forbindelse med flere saker for Høyesterett. Anders har bistått nasjonale og internasjonale klienter med flere høyprofilerte rettsaker både i Norge og i utlandet. Hans bistand inkluderer også generell rådgivning innenfor det forretningsjuridiske området mot norske og internasjonale klienter.

Anders har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har jobbet i SANDS siden januar 2014.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 60
M: +47 917 29 128
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Therese Østnæs Olsen
Epost: too@sands.no

Spesialisering:
Konfliktløsning og prosedyre Immaterialrett