Anders Lund

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Anders Lund er tilknyttet firmaets avdeling for tvisteløsning og prosedyre, samt firmaets avdeling for Energi, Shipping & Offshore.

Anders er spesialisert innenfor kontraktstvister, herunder tilvirknings- og entreprisetvister – både onshore og offshore. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrettene og lagmannsrettene, samt bistått i forbindelse med flere saker for Høyesterett. Lund har bistått nasjonale og internasjonale klienter med flere høyprofilerte rettsaker både i Norge og i utlandet. Hans bistand inkluderer også generell rådgivning innenfor det forretningsjuridiske området mot norske og internasjonale klienter. 

Anders Lund is a very talented lawyer and legal adviser. Very well prepared every time. 

Legal500, 2022

2014–

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat | Advokat | Advokatfullmektig
2014

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap
2022

Legal500

"Anders Lund is a very talented lawyer and legal adviser. Very well prepared every time. Very skilled in the court room and he works extremely well with us and Mr. Steenstrup."