Shipping, Offshore & Oljeservice

SANDS’ internasjonalt anerkjente Shipping, Offshore & Oljeservice-avdeling er en moderne prosjektrådgiver i en internasjonal bransje. Vårt kjerneteam av norske, engelske og tyske advokater har omfattende internasjonal erfaring, samt industriell erfaring fra ledende stillinger i oljeservice-, shipping-, og forsikringsselskaper, noe som gir vår rådgivning unik kvalitet og dybde. De støttes opp av et team med erfarne partnere innenfor tilstøtende fagområder som transaksjoner, bank/finans, compliance/risk management og arbeidsrett. Vi tilbyr moderne, topptung og kostnadseffektiv prosjektrådgivning uavhengig av jurisdiksjon og geografi.

One of the top Scandinavian law firms with an unparalleled knowledge of the oil and gas and energy and shipping sectors in particular, and a stellar client list.

- Klient (The Legal 500, 2023)

Supplier's Corner

Her finner du en rekke praktiske råd for å oppnå bedre kontrakter i leverandørindustrien.

Vårt kjerneteam 

Vårt kjerneteam er bygget på en strategi om å bringe sammen advokater med lang industrierfaring og bakgrunn som rådgivere for tunge aktører innen energi, shipping/sjøforsikring & offshore. Våre advokater er kommersielt orienterte, har stor internasjonal erfaring, og dekker hele verdi- og kontraktskjeden, på både leverandør-, innkjøps- og forsikringssiden.

Slik jobber vi

SANDS kombinerer juridisk spisskompetanse, førsteklasses prosjekthåndtering og «rett på sak-rådgivning» til priser markant lavere enn de andre store forretningsadvokatfirmaene. Vi er i samme båt som klientene våre. Den krevende markedssituasjonen for olje- og offshoreaktører, og kravet om lavere kostnader i bransjen som helhet, bør også reflekteres hos bransjens rådgivere.

Vi følger klientene våre ut i verden og er tilstede når vi rådgir norske virksomheter i andre jurisdiksjoner. Vi samarbeider tett med ledende advokatfirmaer i andre deler av verden, inklusive i land som er underlagt internasjonale sanksjoner.

Eksempler på rådgivning:

Prosjektutvikling

 • Letters of Intent, Heads of Terms/MOU’s
 • Samarbeidsavtaler og utviklingsavtaler
 • Tilbudsprosesser – prekvalifisering, kvalifiseringer og klargjøringer, budstrategi og forhandlinger
 • Aksjonær- eller deltageravtaler

Prosjektavtaler

 • Charteravtaler – tidscertepartier, reisecertepartier og bare-boatcertepartier
 • Drillingkontrakter
 • Operasjons- og serviceavtaler
 • Offshore Construction og installasjonsavtaler
 • Subsea installasjonsavtaler
 • FIDIC-kontrakter
 • Fraktavtaler
 • S&P
 • Managementavtaler

Byggekontrakter

 • EPC (IC)
 • Skipsbygningskontrakter
 • Leverandøravtaler og underleverandøravtaler
 • Gjennomføring av closing

Transaksjonsbistand og skatt

 • Auksjonsprosesser
 • Due Dilligence
 • S&P
 • Co-investeringsstrukturer
 • Skattestrukturering
 • Restrukturering

Finansiering

 • Asset-finansiering
 • Prosjektfinansiering
 • Sikkerhetsdokumentasjon
 • Garantier

Forsikring

 • Risikovurdering (P&I, H&M, FDD, D&O, Krig/Terror/Piracy, CAR, LOPI dekninger m.m.)
 • Vurdering/rådgivning/prosessbistand knyttet til forsikringsdekning og forsikringsoppgjør
 • Direktekrav mot forsikringsselskap

Tvister og Compliance

 • Regulatorisk bistand
 • Prosessbistand for vanlige domstoler og voldgift
 • Oppbygging av complianceprogram og granskningsprosesser

I samme båt som klientene

Energi, shipping og offshore er Norges fortid, nåtid og fremtid. Hver for seg og sammen utgjør disse sektorene SANDS’ kjerneindustrier.
- Det oppstod en historisk sjanse til å lage noe nytt i denne sektoren som ville vært vanskelig for bare et tiår siden. Den muligheten har vi grepet, sier leder for Energi, Shipping & Offshore i SANDS, Lars Berge Andersen.

Relaterte artikler