Arne Hjertholm

Arne Hjertholm

Seniorøkonom

Hjertholm har en omfattende erfaring med både selskaps- og personbeskatning og bistår både norske og utenlandske klienter med rådgivning i forhold til norsk og internasjonal beskatning. Hjertholm har en bred utdannelse, som medfører at han kan vurdere både skattemessige, regnskapsmessige og finansielle spørsmål i tillegg til samspillet mellom disse.

Bistanden omfatter norsk og internasjonal skatteplanlegging, håndtering av saker overfor skattemyndighetene, skattemessige vurderinger i forbindelse med oppkjøp og skattemessige vurderinger av kontrakter. Hjertholm yter også bistand med restrukturering av selskaper, herunder også internasjonal restrukturering og bedriftsverdsettelse.

Hjertholm har de senere årene ytet bistand til multinasjonale selskaper som har et betydelig antall inn- og utstasjonert personell, med skatterådgivning, prosessforbedringer og innsparingstiltak.

Hjertholm har tidligere arbeidet for Advokatfirma DLA Piper Norway DA og har hatt flere stillinger ved Bergen likningskontor, den siste som kontorsjef på aksjeavdelingen.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Marianne Aarnes
Epost: maa@sands.no

Spesialisering:
Skatt, avgift og regnskap
Utdanning:
2003 Siviløkonom NHH
1987 Skatterett som spesialfag, Universitetet i Bergen
1984 og 1987 Skatteetatskolen