Arne Hjertholm

Seniorøkonom

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Arne Hjertholm har en omfattende erfaring med både selskaps- og personbeskatning og bistår både norske og utenlandske klienter med rådgivning i forhold til norsk og internasjonal beskatning. Arne har en bred utdannelse, som medfører at han kan vurdere både skattemessige, regnskapsmessige og finansielle spørsmål i tillegg til samspillet mellom disse.

Bistanden omfatter norsk og internasjonal skatteplanlegging, håndtering av saker overfor skattemyndighetene, skattemessige vurderinger i forbindelse med oppkjøp og skattemessige vurderinger av kontrakter. Arne yter også bistand med restrukturering av selskaper, herunder også internasjonal restrukturering og bedriftsverdsettelse.

Han har de senere årene ytet bistand til multinasjonale selskaper som har et betydelig antall inn- og utstasjonert personell, med skatterådgivning, prosessforbedringer og innsparingstiltak.

Kompetanseområder

2009–

SANDS Advokatfirma DA

Seniorøkonom
2006–2009

DLA Piper Norway DA

Senior skatterådgiver
1982–2006

Bergen likningskontor

Kontorsjef - aksjeavdelingen
1987

Universitetet i Bergen

Skatterett som spesialfag
1984, 1987

Skatteetatskolen

2003

Norges Handelshøyskole (NHH)

Siviløkonom
2011

Revisjon og Regnskap

"Tynn kapitalisering og Skatteetatens ønsketenkning”

Internt kompendium for bruk i skatteetaten vedr. beskatning av deltakerlignede selskaper