Christian Kjellby Nesset

Partner

Nesset leder firmaets avdeling for forsikring og ansvar.

Han har omfattende erfaring fra rådgivning på vegne av norske og internasjonale forsikringsforetak, forsikringsformidlere, reassurandører, banker og næringsdrivende. Han har vært involvert i internasjonal prosjektstyring og en rekke større tvistesaker med komplekse krav for norske og utenlandske klienter.

Nesset er spesialisert innenfor erstatningsansvar, kontraktsrett og tvisteløsning. Han er sparringspartner i krisesaker og kommersielle spørsmål. Nesset har bred erfaring knyttet til bl.a. profesjonsansvar, styreansvar, transaksjonsforsikringer, avbruddsdekninger og produktansvar/recall for norske og internasjonale virksomheter. Han har også bistått en rekke større forsikringsselskaper med oppbygging av forsikringsvilkår. Nesset har erfaring innen sjørett, transportrett, bygg- og entrepriserett. Nesset har «in-house» erfaring fra to forsikringsselskaper og kjenner bransjen godt. Nesset har styre- og ledererfaring.

Han prosederer jevnlig for domstolene innenfor sine spesialområder.

Nesset er forfatter av en rekke artikler innenfor forsikring og finansrett, og er rangert blant Norges fremste eksperter innenfor forsikring og finansregulatoriske forhold.

Legal 500 skriver i 2018 utgaven bl.a at «Christian Kjellby Nesset, who ‘understands the technical issues’, heads the ‘highly professional’ department at SANDS».

Han har i en årrekke vært rangert blant Norges fremste advokater i kategorien Up and Coming for forsikring (Finansavisens advokatundersøkelse 2016, 2017 og 2018).

Nesset er veileder og sensor for masterstudenter ved UiO og UiB.

 

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Rose Marie Avestruz
Epost: ra@sands.no

Spesialisering:
Konfliktløsning og prosedyre Forsikring Bank- og finansrett
Utdanning:
MBA management control NHH, 2007
Bar exam, 2005
Cand. jur., Universitetet i Bergen, 2003

International Baccalaureate
Publikasjoner:

Nesset har publisert flere artikler innen sine spesialområder