Christian Kjellby Nesset

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Christian Nesset leder firmaets avdeling for forsikring, erstatning og ansvar. Har omfattende erfaring fra rådgivning på vegne av norske og internasjonale forsikringsforetak, forsikringsformidlere, reassurandører, banker og ulike næringsdrivende, herunder for norsk industri. Han er tidligere skadesjef, og har lang erfaring innen internasjonal prosjektstyring og en rekke større tvistesaker med komplekse krav for norske og utenlandske klienter.

Christian er spesialisert innenfor erstatningsansvar, kontraktsrett og tvisteløsning. Han er sparringspartner i krisesaker og kommersielle spørsmål. Han har bred erfaring knyttet til bl.a. profesjonsansvar, styreansvar, transaksjonsforsikringer, avbrudd og produktansvar/recall for norske og internasjonale virksomheter. Han har også bistått en rekke større forsikringsselskaper med oppbygging av forsikringsvilkår og etablering/tilpasning i det norske markedet. Han rådgir innen compliance.

Christian er internasjonalt anerkjent for sin ekspertise og er oppnevnt i Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett.

2015–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2007–2015

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Lead Lawyer og styremedlem
2003–2007

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Head of claims
2013

Universitetet i Oslo

Sensor og veileder
2013

Universitetet i Bergen

Sensor og veileder
2007

Norges Handelshøyskole

MBA
2003

Universitetet i Bergen

Cand. jur.
2022

Mondaq

A Brief Update On The Implementation Of The Insurance Distribution Directive In Norway
https://www.mondaq.com/insurance-laws-and-products/1148210/a-brief-update-on-the-implementation-of-the-insurance-distribution-directive-in-norway
2020

Nordisk Forsikringstidsskrift

Endringsforslag til tvisteloven får betydning for forsikringsselskapenes tvisteløsning
https://nft.nu/nb/node/2380?fbclid=IwAR0SNa2ZB7TruY8EAF1FyinCcjwYs95lTfVKtAQR4tfQTGmwQEDplJg7-pY

Mondaq

The EFTA Court To Consider Jurisdictional Issue In Relation To Cross-Border Recourse Claims Between Insurance Companies

Mondaq

The EFTA Court's Judgment Of 20th July 2017 In Case E-11/16 Mobil Betriebskrankenkasse v Tryg Forsikring Means A Change Of Practice For Norwegian Insurance Companies
2017

Nordisk Forsikringstidskrift

Change of practice for insurers after new EFTA judgement?
Change of practice for insurers after new EFTA judgement?
2017

Nordisk Forsikringstidskrift

Er ordningen for legemiddelansvarsforsikring i Norge EØS-forenlig?
https://nft.nu/nb/node/1954
2017

Estate Nyheter

Viktige forenklinger i byggesaksreglene ved skade på bygg
https://www.estatenyheter.no/aktuelt/viktige-forenklinger-i-byggesaksreglene-ved-skade-pa-bygg/223290
2015

Dagens Næringsliv

«Premie og personvern»
2020

Legal 500

«Christian Kjellby Nesset, who ‘understands the technical issues’, heads the ‘highly professional’ department at SANDS»

Finansavisens advokatundersøkelse

Christian Kjellby Nesset har i en årrekke vært rangert blant Norges fremste advokater i kategorien Up and Coming for forsikring

Advokatforeningen

Medlem av Lovutvalget for erstatningsrett

Advokatforeningen

Medlem av Disiplinærutvalget