Corinne Silden Stephensen

Corinne Silden Stephensen

Senioradvokat

Corinne Silden Stephensen er senioradvokat ved SANDS kontor i Oslo og er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg. Hun har entrepriserett som primært arbeidsfelt.

Stephensen arbeider med løpende rådgivning og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen, for både byggherrer og entreprenører samt rådgivere. Hun har omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, herunder gjennom flere år som dommerfullmektig.

Stephensen har også i en årrekke vært sensor i juridiske fag ved Norges Handelshøyskole.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 25
M: +47 419 16 738
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Ulla Gudlaugsdottir
Epost: ugu@sands.no

Spesialisering:
Konfliktløsning og prosedyre Entreprise
Utdanning:
2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen