Corinne Silden Stephensen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Corinne Silden Stephensen er leder for Oslo-kontorets faggruppe for bygg og anlegg. Hun arbeider primært med entrepriserett og rådgivningsjuss og har inngående kjennskap til de ulike standardavtalene som benyttes, herunder NS 8401, 8402, 8405 og 8407. Hun arbeider med løpende rådgivning og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen, for både byggherrer, entreprenører og rådgivere.

Corinne har omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, herunder gjennom flere år som dommerfullmektig. Hennes prosesserfaring har i stor grad vært relatert til kontraktsrettslige spørsmål. 

Hun har også i en årrekke vært sensor i juridiske fag ved Norges Handelshøyskole.

2022–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2013–2021

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
2011–2013

Nordhordland tingrett

Dommerfullmektig
2009–2013

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat
2008–2009

DLA Piper Norway

Advokatfullmektig
2008

Universiteit van Amsterdam

Spesialisering div. juridiske fag
2007

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap