Corinne Silden Stephensen

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Corinne Silden Stephensen er senioradvokat ved SANDS’ kontor i Oslo og er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg. Corinne arbeider primært med kontraktsrett, med spesialisering innen entreprise. Hun arbeider med løpende rådgivning og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen, for både byggherrer, entreprenører og rådgivere.

Corinne har omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, herunder gjennom flere år som dommerfullmektig. Hennes prosesserfaring har i stor grad vært relatert til kontraktsrettslige spørsmål.

Corinne har også i en årrekke vært sensor i juridiske fag ved Norges Handelshøyskole.

2013 - dags dato

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
2011 - 2013

Nordhordland tingrett

Dommerfullmektig
2009 - 2013

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat
2008-2009

DLA Piper Norway

Advokatfullmektig
2008

Universiteit van Amsterdam

Spesialisering div. juridiske fag
2007

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap