Louise  Kroken

Louise Kroken

Advokatfullmektig

Louise Kroken startet som advokatfullmektig i SANDS januar 2020. Hun er tilknyttet firmaets entrepriseavdeling og bistår blant annet med rådgivning i entrepriseprosjekter og med tvisteløsning for både entreprenører og rådgiverfirma.

Louise er utdannet med en mastergrad i rettsvitenskap ved UiO, og har fordypning i bygge- og entrepriserett. På femte avdeling tok hun et semester på Libera Università Internazionale degli Studi Sociali i Roma. Hun skrev sin masteravhandling hos SANDS i Oslo med temaet «Ulovfestet direktekrav i næringsentreprise – kreditors direktekravsrett etter entrepriserettslige bakgrunnsregler».

Under studiene var Louise ansatt hos Advokatforeningen, og har i tillegg hatt traineeopphold ved SANDS’ Oslokontor ved to anledninger, samt i en rekke andre advokatfirmaer.

Spesialisering:
Entreprise

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 19
M: +47 911 30 371
Last ned: V-card
Last ned: CV
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2019