Louise Kroken

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Louise Kroken har spesialkompetanse innen prosedyre, tvisteløsning og kontraktsrett, og har særlig erfaring på området entrepriserett og tilvirkningskontrakter. Hun fører jevnlig saker for domstolene og har bistått nasjonale og internasjonale klienter med flere høyprofilerte rettsaker både for norske domstoler og for internasjonale voldgiftsinstitusjoner. Louise bistår også med rådgivning til norske og internasjonale klienter, herunder i forbindelse med kontraktsinngåelser, løpende rådgivning under prosjektgjennomføring, samt tvisteløsning underveis og i etterkant av prosjektgjennomføringen.

Louise tok sin mastergrad ved Universitetet i Oslo i 2019 hvor hun skrev masteroppgave med temaet «Ulovfestet direktekrav i næringsentreprise. Kreditors direktekravsrett etter entrepriserettslige bakgrunnsregler». Under studietiden var Louise på utveksling ved universitetet LUISS i Roma.

2020–

SANDS Advokatfirma DA

Advokat | Advokatfullmektig
2019

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap