Sofia Bjørck

Sofia Bjørck

Senioradvokat (permisjon)

Bjørck er tilknyttet firmaets avdeling for Næringseiendom. Hun jobber med fast eiendom og er spesialisert innenfor plan- og bygningsrett og eiendomsutvikling. Hun har bred erfaring innenfor plan- og bygningsrett og bistår eiendomsaktører i byggesaker og med spørsmål relatert til utarbeidelse og tolkning av reguleringsplaner.

Bjørck har betydelig erfaring med gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter. Dette omfatter blant annet modeller for gjennomføring av reguleringsplaner, kostnadsdeling mellom utbyggere, samarbeidsavtaler og grunnerverv. Hun bistår også med utarbeidelse, tolkning og forhandling av utbyggingsavtaler.

Videre har Bjørck bred erfaring med strukturering av eiendom, herunder opprettelse og av eiendom, seksjonering og tinglysing. Bjørck har også betydelig erfaring med generelle eiendomsrettslige spørsmål, herunder rettigheter i fast eiendom, tingsrettslige og naborettslige spørsmål. Bjørck bistår i saker som omhandler sameier, herunder med spørsmål relatert til eierseksjonsloven.

Bjørck har publisert en rekke artikler innenfor sine fagområder og benyttes jevnlig som kurs- og foredragsholder.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 94
M: +47 908 93 214
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Mette Harding Hansen
Epost: kalmet@sands.no

Spesialisering:
Næringseiendom
Utdanning:
2007: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2006-2007: LLM Maritime Law, University of Southampton
2004: Internasjonale fag, Erasmus Universiteit Rotterdam
Publikasjoner:

Bjørck har publisert flere artikler innenfor sine spesialområder