Plan- og bygningsrett

SANDS har flere advokater med spisskompetanse innenfor plan- og bygningsrett - et fagområde som har fått en stadig viktigere rolle i utviklingsprosjekter og eiendomstransaksjoner.

Våre advokater kan tilby spesialisert bistand innenfor alle områder av plan- og bygningsretten, fra utarbeidelse av arealplaner, gjennomføring av byggeprosjekter til forvaltning av ferdige bygg. Vi kan bistå i alle faser av utviklingsprosjekter, herunder med prosjektstrukturering, regulering, forhandling av utbyggingsavtaler, grunnerverv og gjennomføring av infrastrukturbygging.

Vi bistår også eiendomsbesittere med forvaltning og utvikling av eksisterende eiendomsmasse, herunder tekniske krav, gårdeieransvar og bevaring. Våre advokater har inngående kunnskap om eiendomsstrukturering, herunder deling, seksjonering og bruk av jordskiftevirkemidler. Vår bistand omfatter også matrikulering, tinglysing og rettigheter i fast eiendom.

Plan- og bygningsrett innebærer omfattende myndighetskontakt. Vi har flere advokater med bakgrunn fra offentlig forvaltning og som kjenner offentlige beslutningsprosesser godt. Dette drar vi nytte av i bistand med eksempelvis politiske prosesser og høringsuttalelser.

Våre plan- og bygningsrettsadvokater er aktive deler av det nasjonale fagmiljøet innenfor plan- og bygningsrett. Våre advokater benyttes jevnlig som foredragsholdere innenfor fagområdet.

SANDS har kontorer i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Tønsberg, foruten Oslo. Dette sikrer inngående kunnskap om lokale forhold og myndigheter. På denne måten kan SANDS yte best mulig bistand til eiendomsaktører, uansett hvor i landet klienten befinner seg.

Eksempler på rådgivning:

 • Reguleringsprosesser
 • Byggesak og søknadsprosesser
 • Ansvarsrettsystemet
 • Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
 • Klagesaker
 • Tekniske krav og gårdeieransvar
 • Rehabilitering og utvikling av eiendomsmasse
 • Bevaringsspørsmål
 • Utbyggingsavtaler
 • Infrastrukturbygging
 • Eiendomsstrukturering
 • Seksjonering
 • Jordskifte
 • Utviklingsprosjekter
 • Tinglysing
 • Myndighetskontakt

Relaterte artikler