Jane  Jonsdal Schmidt

Jane Jonsdal Schmidt

Senioradvokat

Jane Jonsdal Schmidt er spesialisert innen entrepriserett og prosedyre, og arbeider også med generell kontraktsrett. 

Schmidt har god erfaring med utarbeidelse av kontrakter, løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold, samt tvisteløsning og forhandlinger innenfor entreprise-, fabrikasjons- og offshorekontrakter. Hun har særlig erfaring med spørsmål innenfor bygg- og anleggssektoren, og har bistått både offentlige og private aktører i flere større tvister for domstolene. Schmidt har erfaring med rådgivning for både byggherrer, entreprenører og konsulenter, og har således  en bred forståelse for de ulike aspektene i et entrepriseforhold. Schmidt har også erfaring med å holde kurs i standardkontrakter og andre entrepriserettslige emner. 

Schmidt har vært ansatt som fast advokat i SANDS siden 2019, og er tilknyttet SANDS´ kontor i Tønsberg. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind  AS og vært politiadvokat i  Sør-Øst politidistrikt. Hun er også sensor i flere emner ved Universitetet i Bergen. 

Kontaktinformasjon


T: +47 33 01 77 86
M: +47 473 37 928
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2011