Thomas Sando

Thomas Sando

Partner

Sando er leder for SANDS faggruppe for EU/EØS-og konkurranserett og bistår store og mellomstore norske og utenlandske selskaper i en rekke bransjer, innenfor alle deler av konkurranseretten. Sando har tidligere arbeidet i Konkurransetilsynet og i Thommessen.

Sando bistår regelmessig bedrifter med strategisk og konkurranserettslig rådgivning relatert til oppkjøps- og fusjonsprosesser, i fusjonskontrollprosesser overfor konkurransemyndighetene, ved spørsmål om inngåelse av samarbeid mellom konkurrenter, etablering av joint ventures, ved inngåelse av kunde- og leverandøravtaler, distribusjonsavtaler, agentavtaler eller andre avtaler som kan påvirke konkurransen i markedene, samt ved spørsmål om misbruk av dominerende markedsposisjon. Sando har betydelig erfaring med rådgivning og bistand ved myndighetsprosesser, etterforskning konkurransemyndighetene, opplæring av bedrifter og ansatte, bistand ved kontrollbesøk/dawn raids og utforming av amnestisøknader til konkurransemyndighetene.

Sando bistår også regelmessig klienter i forhandlinger og ved utforming og revisjon av ulike typer kommersielle avtaler.

Sando er forfatter av en rekke artikler innenfor konkurranserett, og er rangert blant de fremste konkurranserettsadvokatene i Norge, blant annet i Chambers, Legal 500 og Best Lawyers Norway.

Kontaktinformasjon


T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anne-Line Høivik Holm
Epost: ahh@sands.no

Spesialisering:
EU, EØS og konkurranserett
Utdanning:
Postgraduate College Diploma in EC Competition Law with Merit, King’s College London, University of London, UK, 2005
Master of Laws in International and European Legal Studies with Distinction, University of Durham, UK, 2004
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2003