Bjørn-Ivar  Bendiksen

Bjørn-Ivar Bendiksen

Advokat

Bendiksen er advokat ved SANDS i Tromsø, og har erfaring med kontraktsutforming, forhandlinger, tvisteløsning for domstolene, kontakt overfor det offentlige i forbindelse med bl.a. søknader/klager og selskapsrettslig bistand. Bendiksen har særlig erfaring innenfor bransjene sjømatnæringen, de maritime næringer for øvrig, eiendom og andre kontraktsrettslige forhold.

Han har som advokat og dommerfullmektig ved tingretten i Tromsø opparbeidet seg erfaring med tvisteløsning, forhandlinger, rettsmekling og sivile tvistesaker. Videre er Bendiksen sensor innenfor de kontraktsrettslige fag ved Universitetet i Tromsø.

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 24
M: +47 412 07 490
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anja Kristoffersen
Epost: akr@sands.no

Spesialisering:
Fiskeri og oppdrett Selskapsrett
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap, 2012
Hærens Befalsskole, 2007
Nyhetsbrev