Bjørn-Ivar  Bendiksen

Bjørn-Ivar Bendiksen

Senioradvokat

Bendiksen er senioradvokat ved SANDS i Tromsø og har særlig kompetanse innenfor fiskeri-/havbruksrett, ulike typer kontraktsrett og selskapsrett. Han arbeider mot sjømatnæringen og øvrige maritime næringer, og er nestleder for SANDS’ faggruppe for fiskeri/havbruk. Han bistår også aktører innenfor eiendom/entreprise.

Bistanden omfatter bl.a. kontraktsutforming, forhandlinger, tvisteløsning for domstol/voldgift, selskapsrettslig bistand og myndighetskontakt ved søknader/klager.

Innenfor fiskeri-/havbruk bistår Bendiksen bl.a. med kontakt opp mot fiskeri/havbruksmyndighetene, lokalitetsklarering, spørsmål knyttet til tillatelser/drift/sanksjoner, bransjespesifikke kontrakter, nybygg og overdragelse av virksomhet/rettigheter/fartøy og andre problemstillinger innenfor næringen.

Bendiksen har vært dommerfullmektig ved tingretten i Tromsø, og er fast sensor innenfor de kontraktsrettslige fag ved Universitetet i Tromsø.

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 24
M: +47 412 07 490
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anja Kristoffersen
Epost: akr@sands.no

Spesialisering:
Fiskeri og oppdrett Selskapsrett
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap, 2012
Hærens Befalsskole, 2007