Bjørn-Ivar Bendiksen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Bjørn-Ivar Bendiksen har særlig kompetanse innenfor fiskeri-/havbruksrett, ulike typer kontraktsrett og selskapsrett. Han arbeider mot sjømatnæringen og øvrige maritime næringer, og er nestleder for SANDS’ faggruppe for fiskeri/havbruk. Han bistår også aktører innenfor eiendom/entreprise, og han har erfaring fra en rekke større tvistesaker.

Bistanden omfatter bl.a. kontraktsutforming, forhandlinger, tvisteløsning for domstol/voldgift, selskapsrettslig bistand og myndighetskontakt ved forvaltningsprosesser.

Innenfor fiskeri-/havbruk bistår Bjørn-Ivar bl.a. med forvaltningsprosesser opp mot fiskeri-/havbruksmyndighetene, arealspørsmål og lokalitetsklareringer, spørsmål knyttet til tillatelser, drift/sanksjoner, bransjespesifikke kontrakter, nybygg, transaksjon av virksomhet/rettigheter/utstyr og andre problemstillinger innenfor næringen.

Bjørn-Ivar har vært dommerfullmektig ved tingretten i Tromsø, og er sensor innen kontraktsrettslige fag ved Universitetet i Tromsø.

Kompetanseområder

2023–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2012–2022

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
2012–

Universitetet i Tromsø

Sensor | Kontraktsrett
2015–2017

Nord-Troms tingrett

Dommerfullmektig
2010–2012

Universitetet i Tromsø

Vitenskapelig assistent
2012

Universitetet i Tromsø

Master i Rettsvitenskap
2007

Hærens Befalsskole

2024

Legal 500

Key lawyer i kategorien “Fishing and aquaculture”