Eirik Birkelund

Eirik Birkelund

Partner

Birkelund er partner ved SANDS' kontor i Tromsø. Han er tilknyttet firmaets markedsgruppe for bygg og anlegg. Birkelund har erfaring med kontraktsutforming, forhandlinger og tvisteløsning for både ordinære domstoler og voldgiftsdomstoler, herunder vedrørende kjøp og salg av fast eiendom, leie av fast eiendom, entreprise, offentlige anskaffelser og andre kontraktsrettslige tvister.

Han har særskilt erfaring og kompetanse innenfor bygg- og anlegg, og bistår regelmessig byggherrer, entreprenører og konsulenter med kontraktsutforming, løpende kravs- og endringshåndtering, sluttoppgjør og sluttoppgjørsforhandlinger, samt mekling og rettslige prosesser for alminnelige domstoler og ved voldgift. Birkelund bistår også jevnlig med regulatoriske spørsmål i bygge- og anleggsnæringen, herunder med plan- og bygningsrettslige spørsmål.

Birkelund holder jevning kurs innenfor entrepriserettslige emner, herunder kurs om kontraktstandarder i NS 8401-07 og beskrivelsesstandarden NS 3420. Han er blant annet fast foredragsholder for Standard Online AS. Dette er et datterselskap av Standard Norge, som blant annet har utarbeidet kontraktstandardene som brukes i bransjen. Birkelund er også medlem i Standard Norges redaksjonskomite for revisjon av NS 3420 Del F – Grunnarbeider.

Birkelund har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Nord-Troms tingrett og i advokatfirmaet Wikborg Rein i Oslo.

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 22
M: +47 911 89 224
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anja Kristoffersen
Epost: akr@sands.no

Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2004-2009
LLM, Commercial/Maritime Law, University of Wales, Swansea, 2008-2009
Bedriftsøkonom, Høgskolen i Tromsø, 2003-2004