Eirik Birkelund

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Eirik Birkelund har erfaring med kontraktsutforming, forhandlinger og tvisteløsning for både ordinære domstoler og voldgiftsdomstoler, herunder vedrørende kjøp og salg av fast eiendom, leie av fast eiendom, entreprise, offentlige anskaffelser og andre kontraktsrettslige tvister.

Han har særskilt erfaring og kompetanse innenfor bygg- og anlegg, og bistår regelmessig byggherrer, entreprenører og konsulenter med kontraktsutforming, løpende kravs- og endringshåndtering, sluttoppgjør og sluttoppgjørsforhandlinger, samt mekling og rettslige prosesser for alminnelige domstoler og ved voldgift.

Eirik holder jevnlig kurs innenfor entrepriserettslige emner, herunder kurs om kontraktstandarder i NS 8401-07 og beskrivelsesstandarden NS 3420. Han er blant annet fast foredragsholder for Standard Online AS. 

2014–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2012–2014

Nord-Troms tingrett

Dommerfullmektig
2010–2012

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Advokatfullmektig
2004–2009

Universitet i Tromsø

Master i Rettsvitenskap
2008–2009

University of Wales

LLM, Commercial/Maritime Law
2003–2004

Høgskolen i Tromsø

Bedriftsøkonom
2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Construction”