Arbeidet med Åpenhetsloven - hvordan gjør vi det i SANDS?

Kartleggingen av SANDS’ leverandører og forretningsforbindelser har blitt gjennomført i forhold til SANDS’ størrelse, art av virksomhet, konteksten SANDS jobber innenfor, og alvorlighetsgrad av og sannsynlighet for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold av SANDS’ virksomhet.

I SANDS’ arbeid med Åpenhetsloven har det vært flere personer involvert, all den tid det har vært fokus på å få gjennomført møter mellom ulike kompetansegrupper i selskapet og med personer som besitter tverrfaglig informasjon. Fokuset har vært å få gjennomført en forsvarlig prosess for å avdekke risikoer.