Har klienter/nedstrøms forretningspartnere vært gjenstand for våre undersøkelser?

Aktsomhetsvurderinger i vår advokatvirksomhet må ikke bidra til negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hvilket SANDS har et bevisst forhold til i den daglige driften. 

Denne forpliktelsen er blant annet hjemlet i Regler for god advokatskikk punkt 1.4, som har følgende ordlyd: «En advokat skal ikke gi råd som advokaten forstår eller må forstå vil innebære krenkelse av noens menneskerettigheter eller en betydelig risiko for dette».