Hva er resultatet etter årets undersøkelser?

Målet med aktsomhetsvurderinger er å unngå skade. Vi opplever at risiko og sannsynlighet for skade er lav hos våre leverandører og forretningsforbindelser. Vi har ikke avdekket negative funn, med den konsekvens at ytterligere tiltak ikke er nødvendig.