Rådgiving og samarbeid – slik jobber vi

Forholdet mellom klient og advokat skal være tett og fortrolig. Den personlige kjemien må stemme og det skal oppleves lett å ta en telefon. Vi leverer kvalitet i vår rådgivning, samtidig som du får en strategisk samtalepartner ved din side. Vi står sammen med deg i tykt og tynt i en trygg og profesjonell ramme.

Vi er organisert i ulike faggrupper med advokater med komplementær kompetanse. Faggruppene har et felles mål om å oppnå best mulig resultat for klienten og samarbeider tverrfaglig for å oppnå dette.

Våre klienter skal føle trygghet når de benytter seg av våre tjenester. Dette gjør vi ved å jobbe transparent, være tilgjengelige og snakke forståelig og rett frem. Vi bestreber oss på å gi forutsigbarhet i sakens fremdrift, og anbefalingene skal være tydelige, praktiske og relevante – uansett hvor komplisert saken er. 

En komité bestående av tre partnere går igjennom alle nye saker for å sikre at den beste kvalitative kompetansen i huset tilbys klienten.

Internasjonalt arbeid

En rekke av våre advokater har internasjonal utdannelse og omfattende internasjonal erfaring. Vi bistår norske og utenlandske selskaper uavhengig av jurisdiksjon og har egne "desks", dvs. koordinerende team for Tyskland, Kina, og det afrikanske kontinentet. Flere av våre advokater er også flerspråklige. I tillegg til norsk og engelsk, beherskes fransk, tysk, italiensk, spansk, russisk, dansk og svensk.

Vi har gjennom mange år etablert meget gode kontakter, og vi samarbeider med ledende advokatfirmaer globalt.